Erkut Terliksiz

Nisan 2008

Kişisel sergisini Nisan 2007'de x-ist'te Debut'la açmış olan Erkut Terliksiz, Siemens Sanat'ta 8 Ocak-22 Şubat 2008 tarihlerinde Muğlak Statübaşlığı altındaki sergide illüstrasyonlarını sergiledi.

Sanatçının x-ist'teki sergilerinden bazı yapıtları California'da Fecal Face Dot Gallery'deki "The Out of Towners" başlıklı sergide yer alıyor.